Lektorský tým

Lektorský tým tvoří metodik a zkušení lektoři angličtiny. Všichni lektoři mají znalost jazyka min. na úrovni C1, tj. pokročilý. Spolupracujeme i s rodilými mluvčími.

Metodikem je seniorní lektorka angličtiny, která dohlíží na kvalitu lektorského týmu a výukových projektů.

Lektoři

Bc. Lidka Worbisová

Jsem zkušená lektorka angličtiny. Výuce se věnuji již 19 let. Začínala jsem jako studentka doučující žáky základní školy. Postupně jsem se vypracovala na samostatnou lektorku kurzů pro předškoláky, děti ZŠ, přípravných kurzů k maturitě, komunikačních kurzů pro dospělé, specializovaných odborných kurzů (např. obchod, bankovnictví, ICT, stavebnictví) a kurzů k přípravě k mezinárodním zkouškám (např. PET, FCE, CAE).

Vedle maturity z angličtiny a němčiny jsem absolvovala zkoušku z právní angličtiny na úrovni C1 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, překladatelskou zkoušku na úrovni C1 na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Jsem držitelkou certifikátu FCE a připravuji se na zkoušku k získání certifikátu CPE (úroveň C2, tj. úroveň rodilé mluvčí).

Pracuji také jako marketingová manažerka, školitelka, koučka, překladatelka a jsem ambasadorkou metody blended-learning v České republice.