Lektorský tým

Lektorský tým tvoří zkušení lektoři angličtiny. Všichni mají znalost jazyka min. na úrovni C1, tj. pokročilý. Spolupracujeme i s rodilými mluvčími.

Bc. Lidka Worbisová

Výuce se věnuji již 19 let. Začínala jsem jako studentka doučující žáky základní školy. Postupně jsem se vypracovala na samostatnou lektorku kurzů pro předškoláky, děti ZŠ, přípravných kurzů k maturitě, komunikačních kurzů pro dospělé, specializovaných odborných kurzů (např. obchod, bankovnictví, ICT, stavebnictví) a kurzů k přípravě k mezinárodním zkouškám (např. PET, FCE, CAE).

Vedle maturity z angličtiny a němčiny jsem absolvovala zkoušku z právní angličtiny na úrovni C1 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, překladatelskou zkoušku na úrovni C1 na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Jsem držitelkou certifikátu FCE a připravuji se na zkoušku k získání certifikátu CPE (úroveň C2, tj. úroveň rodilé mluvčí).

Mgr. Marie Čuchalová

Jsem absolventka oborů Anglistika-amerikanistika (Bc.) a Anglický jazyk (Mgr.) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vlastním Certificate of Advanced English (Grade A) na úrovni C2.

Vedle těchto kvalifikací mám šestiletou praxi ve výuce angličtiny obecného i specializovaného zaměření. Angličtina je pro mě nejen prací, ale také dlouholetým koníčkem. Baví mě zdokonalovat své znalosti a zároveň je předávat studentům a sledovat jejich pokrok.