Specializace

Od 1. 1. 2021 kvůli velkému pracovnímu vytížení omezuji nabídku služeb na vypracování strategií, plánů, analýzy a komplexní marketingové audity.