Tlumočení

V souvislosti s překlady zajišťujeme také tlumočení z/do angličtiny nebo němčiny.

 

Typy:

simultánní – vhodné pro akce s větším počtem účastníků. Projev řečníků je překládán tlumočníky v překladatelských kabinách.

konsekutivní – tlumočník se nachází poblíž řečníka. Nejdříve naslouchá a poté projev po odmlčení hovořícího přeloží. Tlumočnická technika zde obvykle není nutná.

 

Cena: 700 Kč / 60 min 

Cena zahrnuje služby koordinátora, překlad profesionálním tlumočníkem, briefing tlumočníka a individuální konzultace před akcí.

 

Tlumočnická technika

V případě potřeby zajistíme tlumočnickou techniku, která obvykle zahrnuje kabiny, kabelovou pilotáž, sluchátka, mikrofony, řečnický pult, ozvučení prostor a notebook včetně prezentátoru.