Přepisy a formátování

Zejména bakalářské a diplomové práce, žádosti o granty, závěrečné a výroční zprávy a analýzy vedle jazykové korektury vyžadují formátování textu nebo grafické zpracování.

Pracujeme s týmem přepisovatelů textů jak z audio a video nahrávek, tak fotografií a jiných digitalizovaných materiálů.

Naši spolupracovníci jsou lingvisté a zkušení překladatelé titulků.

 

Přepisy

  • přepis tištěného textu (čeština) – 60 Kč/NS
  • přepis tištěného textu (cizí jazyk) – od 100 Kč/NS
  • přepis mluveného slova (čeština) – 70 Kč/NS
  • přepis mluveného slova (cizí jazyk) – od 150 Kč/NS

 

Formátování

  • formátování textu v MS Word – 50 Kč/fyzická strana
  • úprava dokumentu grafikem – 200 Kč/fyzická strana

 

Normostranou (NS) se rozumí text o rozsahu 1800 znaků včetně mezer.

Ceny jsou platné od 9. 10. 2018.