Korektury

Součástí každého běžného překladu je základní jazyková korektura prováděná přímo překladatelem bez větších zásahů do znění textu dokumentu.

Je-li text používán k propagačním účelům nebo v kulturně odlišné zemi, potom doporučujeme také stylistickou jazykovou korekturu, kterou provádí druhý jazykový specialista (obvykle rodilý mluvčí). Tato korektura se zaměřuje na správnost gramatiky, pravopisu a stylistiku textu. Cílem je čtivost a perfektní srozumitelnost textu. Přeložený text korektor upravuje s ohledem na jeho účel použití.

Korekturu doporučujeme zejména u textů, které byly přeloženy neprofesionálním překladatelem nebo u překladů, u nichž jsou pochyby o jejich správnosti s ohledem na specifický obor nebo specifika konkrétního kraje či země. Podobně jako u překladů zadáváme korektury překladatelům, kteří jsou odborníky na danou oblast (právo, ICT, technika, turismus, zdravotnictví aj.) a zemi.

Ceny

čeština – 100 Kč/normostrana

angličtina, němčina – 150 Kč/normostrana

angličtina, němčina rodilý mluvčí – 200 Kč/normostrana

Přijímáme objednávky na texty o rozsahu min. 3 normostrany. Normostranu tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.