Překlady

Cena překladu vzniká na základě skutečně přeloženého textu, tj. cílového textu. Před objednáním překladu od nás obdržíte orientační cenu vyhotovení překladu, která bude vycházet z očekávaného rozsahu přeloženého textu v cílovém jazyce.

Cena zahrnuje:

 • služby koordinátora,
 • překlad profesionálním překladatelem,
 • základní jazykovou korekturu překladatelem,
 • konzultace ke specifické terminologii.

Ceny pro překlady slovenštiny z/do češtiny: 

 • 275 Kč/NS rodilý mluvčí
 • 350 Kč/NS velmi odborné texty 

Ceny pro překlady angličtiny a němčiny z/do češtiny:

 • 350 Kč/NS
 • 400 Kč/NS rodilý mluvčí
 • 450 Kč/NS velmi odborné texty

Ceny pro překlady mezi angličtinou a němčinou:

 • 450 Kč/NS
 • 500 Kč/NS rodilý mluvčí
 • 550 Kč/NS velmi odborné texty 

Cenovou nabídku pro překlady dalších evropských jazyků vám zašlu na základě vaší poptávky. 

 

Praktické informace

 • Podklady k překladu přijímáme a odevzdáváme v otevřených formátech, např. MS Word, MS Excel.
 • V případě dodání dat v jiných formátech, např. PDF, MS PowerPoint, je nutné přiobjednat přepis textu za 100 Kč/NS.
 • Cena zahrnuje základní korekturu překladatelem. V případě dat pro propagaci, prezentaci, a další veřejné využití v cizí zemi doporučujeme objednat také jazykové korektury.
 • Minimální rozsah účtovaného překladu jsou 3 normostrany. Jednu normostranu tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.
 • Při dlouhodobé spolupráci nebo u delších textů (nad 20 normostran) překlady zpracováváme také prostřednictvím CAT nástrojů , obvykle v Tradosu, případně dle dohody ve Wordfastu, Memsource, aj. CAT nástroje kromě přesnosti pomohou i k rychlejšímu zpracování. Výsledná cena je u takto zpracovaných textů při vyšší míře opakování textu obvykle nižší až o 20 %.

Ceny jsou platné od 5. 2. 2019.