Překlady a korektury

Spolupracuji s profesionálními překladateli, kteří se specializují hlavně na propagační, produktové a odborné texty. 

Překlady

Zajistím překlady angličtiny, francouzštiny, němčiny a slovenštiny.

Cena překladu vzniká na základě skutečně přeloženého textu, tj. cílového textu. Před objednáním překladu od nás obdržíte orientační cenu vyhotovení překladu, která bude vycházet z očekávaného rozsahu přeloženého textu v cílovém jazyce.

Cena zahrnuje mé služby koordinátora, překlad profesionálním překladatelem, základní jazykovou korekturu překladatelem a konzultace ke specifické terminologii.

  • překlady slovenštiny z/do češtiny: 275 Kč/NS
  • překlady angličtiny a němčiny z/do češtiny: 370 Kč/NS
  • překlady francouzštiny z/do češtiny: 400 Kč/NS
  • překlady mezi angličtinou a cizím jazykem: 540 Kč/NS

Normostranu (NS) tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.

Korektury

Je-li text používán k propagačním účelům nebo v kulturně odlišné zemi, potom doporučuji vedle běžné mluvnické korektury také stylistickou jazykovou korekturu. Tato korektura se zaměřuje na správnost gramatiky, pravopisu a stylistiku textu. Cílem je čtivost a perfektní srozumitelnost textu.

čeština – 100 Kč/NS

angličtina, němčina – 150 Kč/NS

Ceny jsou platné od 11. 11. 2019.