Organizace akcí

Mám dlouholeté zkušenosti s organizací akcí různého druhu a rozsahu v České republice i v zahraničí.

Ráda vám zajistím profesionální akci typu:

 • školení/workshop/přednáška
 • tisková konference
 • firemní zasedání spojené s volnočasovými aktivitami
 • teambuilding
 • konference
 • veletrh
 • výstava (v interiéru i exteriéru)
 • křest knihy
 • předání cen
 • uvedení značky na trh
 • kulturní vystoupení
 • firemní večírek pro zaměstnance
 • firemní večírek pro klienty
 • festivaly
 • sportovní turnaje

Organizace akce/eventu obvykle zahrnuje:

 • sestavení programu
 • pozvánky
 • registrace
 • informační materiály pro účastníky
 • výběr a objednávka místa konání
 • zajištění moderátora/moderátorky
 • pozvání osobností z řad odborných i kulturních osobností
 • catering pro celou akci
 • hostesky
 • promítací, zvuková a další technika (včetně video mappingu)
 • kulturní program
 • dopravu

Nezapomínám ani na detaily:

 • označení místa
 • tematická dekorace u vstupu
 • uvaděč u vstupu (žádné hostesky studující střední školu)
 • registrace se čtečkami QR kódů nebo elektronická/online evidence
 • teplota prostor od vstupní haly až po toalety (topení/klimatizace)
 • vyhrazené místo pro kuřáky
 • ozvučení i mimo prostory hlavního sálu
 • interiérová vůně
 • drobné občerstvení před zahájením akce
 • dostupnost programu akce
 • zajímavosti:
  • lampiony, lampy se svíčkami a louče během letních nocí
  • živá zvířata u tematických akcí

Nezáleží na rozsahu nebo rozpočtu akce, vždy chci připravit originální akci, na kterou budou všichni zúčastnění rádi vzpomínat a která bude odpovídat nejnovějším trendům.

Spolupracuji s osvědčenými dodavateli:

Každá spolupráce zahrnuje jiné požadavky, cíle a objem práce. Výsledné ceny jsou proto smluvní a individuální s ohledem na požadavky a potřeby klienta. Je možné sjednat fixní částku nebo procento z obratu.

Reference vám ráda poskytnu, případně můžete nahlédnout do výběrového přehledu.

Pojďme se setkat u kávy a pohovořit o možnostech spolupráce.