Překlady a korektury

Spolupracuji s profesionálními překladateli, kteří se specializují na různé obory. Překlad se díky oborové specializaci dostane do těch nejlepších rukou.

Překlady

Zajistím překlady evropských jazyků v kombinaci s češtinou a angličtinou (angličtina, francouzština, italština, maďarština, němčina, norština, polština, rumunština, ruština, slovenština, španělština + katalánština, turečtina).

Cena překladu vzniká na základě skutečně přeloženého textu, tj. cílového textu. Před objednáním překladu od nás obdržíte orientační cenu vyhotovení překladu, která bude vycházet z očekávaného rozsahu přeloženého textu v cílovém jazyce.

Cena zahrnuje mé služby koordinátora, překlad profesionálním překladatelem, základní jazykovou korekturu překladatelem a konzultace ke specifické terminologie.

  • překlady slovenštiny z/do češtiny: 275 Kč/NS
  • překlady angličtiny a němčiny z/do češtiny: 370 Kč/NS
  • překlady mezi angličtinou a němčinou: 470 Kč/NS

Normostranu (NS) tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.

Cenovou nabídku pro překlady dalších evropských jazyků vám zašlu na základě vaší poptávky. 

Korektury

Součástí každého běžného překladu je základní jazyková korektura prováděná přímo překladatelem bez větších zásahů do znění textu dokumentu.

Je-li text používán k propagačním účelům nebo v kulturně odlišné zemi, potom doporučujeme také stylistickou jazykovou korekturu, kterou provádí druhý jazykový specialista. Tato korektura se zaměřuje na správnost gramatiky, pravopisu a stylistiku textu. Cílem je čtivost a perfektní srozumitelnost textu. Přeložený text korektor upravuje s ohledem na jeho účel použití.

čeština – 100 Kč/NS

angličtina, němčina – 150 Kč/NS

Ceny jsou platné od 1. 8. 2019.