Cenové tarify

Každá spolupráce zahrnuje jiné požadavky, cíle a objem práce. Výsledné ceny jsou proto smluvní a individuální s ohledem na požadavky a potřeby klienta.

Níže uvádíme orientační cenové hladiny platné od 1. 10. 2018.

 

Hodinové sazby

  • 450 Kč/hod – správa sociálních sítí
  • 600-900 Kč/hod – propagační a komunikační kampaně
  • 600-1 300 Kč/hod – konzultace
  • 2 000 Kč/hod – tvorba strategického plánu
  • 1500-2 500 Kč/hod – školení

Výkonové sazby

  • 400-600 Kč/normostrana – copywriting
  • 2 100 Kč – zpracování tiskové zprávy (zpracování podkladů, 2 korektury)
  • 2 500 Kč – distribuce tiskové zprávy do médií (včetně vyřizování dotazů a akreditace)

 

Reference

Reference vám ráda poskytnu osobně, případně můžete nahlédnout do výběrového přehledu.

 

Pojďme na kávu

Pojďme se setkat u kávy a pohovořit o možnostech spolupráce. Můžete mě kontaktovat kterýkoli den v týdnu.