Korektury

Součástí každého běžného překladu je základní jazyková korektura prováděná přímo překladatelem bez větších zásahů do znění textu dokumentu.

Je-li text používán k propagačním účelům nebo v kulturně odlišné zemi, potom doporučujeme také stylistickou jazykovou korekturu, kterou provádí druhý jazykový specialista (obvykle rodilý mluvčí). Tato korektura se zaměřuje na správnost gramatiky, pravopisu a stylistiku textu. Cílem je čtivost a perfektní srozumitelnost textu. Přeložený text korektor upravuje s ohledem na jeho účel použití.

Korekturu doporučujeme zejména u textů, které byly přeloženy neprofesionálním překladatelem nebo u překladů, u nichž jsou pochyby o jejich správnosti s ohledem na specifický obor nebo specifika konkrétního kraje či země. Podobně jako u překladů zadáváme korektury překladatelům, kteří jsou odborníky na danou oblast (právo, ICT, technika, turismus, zdravotnictví aj.) a zemi.

 

I. KATEGORIE 

čeština, slovenština

100 Kč/normostrana

 

II. KATEGORIE 

angličtina, němčina

150 Kč/normostrana

 

III. KATEGORIE 

francouzština, španělština, italština

bulharština, ruština, polština

200 Kč/normostrana

 

IV. KATEGORIE 

katalánština, turečtina, norština

300 Kč/normostrana

 

V. KATEGORIE 

japonština, čínština, vietnamština

400 Kč/normostrana

 

Ceny korektur dalších jazyků vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

 

Praktické informace

  • Korektury obvykle dodáváme podle rozsahu do 3 pracovních dnů (do 10 NS).
  • Příplatek za expresní dodání (do 24 hod.) nebo práci přes víkend účtujeme ve výši 100 % ceny.
  • Korekturu podle typu textu zajišťujeme zkušeným korektorem nebo rodilým mluvčím.
  • Minimální rozsah je 1 normostrana. Jednu normostranu tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.

 

Slevy

Klientská sleva 10 % je poskytována stálým zákazníkům (od druhé objednávky).