Ceny překladů

Cena překladu vzniká na základě skutečně přeloženého textu, tj. výchozího textu. Před objednáním překladu od nás obdržíte orientační cenu vyhotovení překladu, která bude vycházet z očekávaného rozsahu přeloženého textu v cílovém jazyce.

 

Cena zahrnuje:

 • služby koordinátora,
 • překlad profesionálním překladatelem,
 • základní jazykovou korekturu překladatelem,
 • konzultace ke specifické terminologii.

 

 

Ceny jazykových překladů

Ceny jsou platné od 17. 9. 2017 pro překlady z/do češtiny.

 

I. KATEGORIE 

angličtina, němčina, slovenština, ruština

 • 350 Kč/NS
 • 500 Kč/strana vč. soudního ověření

 

II. KATEGORIE 

francouzština, španělština, italština, polština

bulharština, rumunština, bosenština, srbština, chorvatština

 • 400 Kč/NS
 • 600 Kč/strana vč. soudního ověření

 

III. KATEGORIE 

katalánština, maďarština, norština, portugalština, turečtina

 • 700 Kč/NS
 • 1000 Kč/strana vč. soudního ověření

 

IV. KATEGORIE 

japonština, čínština, vietnamština

 • 900 Kč/NS

 

Praktické informace

 • Překlady obvykle dodáváme podle rozsahu do 3 pracovních dnů (do 8 NS).
 • Příplatek za expresní dodání (do 24 hod.) nebo práci přes víkend účtujeme ve výši 100 % ceny překladu.
 • Podklady k překladu přijímáme a odevzdáváme v otevřených formátech, např. MS Word, MS Excel.
 • V případě dodání dat v uzavřených formátech, např. PDF, MS PowerPoint, aj. je nutné přiobjednat přepis textu a případně i grafické zpracování (formátování textu, tabulky, grafy).
 • Cena zahrnuje základní korekturu překladatelem. V případě dat pro propagaci, prezentaci, a další veřejné využití v cizí zemi doporučujeme objednat také jazykové korektury. Korekturu podle typu textu zajišťujeme seniorním překladatelem nebo rodilým mluvčím.
 • Minimální rozsah účtovaného překladu je 1 normostrana, příp. jedna strana (tj. fyzická strana listu). Jednu normostranu tvoří 1800 znaků včetně symbolů a mezer.
 • Při dlouhodobé spolupráci nebo u delších textů (nad 20 normostran) překlady zpracováváme téměř výhradně prostřednictvím CAT nástrojů , obvykle v Tradosu, případně dle dohody s klientem ve Wordfastu, Memsource, aj. CAT nástroje kromě přesnosti pomohou i k rychlejšímu zpracování. Výsledná cena je u takto zpracovaných textů při vyšší míře opakování textu obvykle nižší až o 20 %.

 

Slevy

Klientská sleva 10 % je poskytována stálým zákazníkům (od druhé objednávky).