Orientační ceny

Každá spolupráce zahrnuje jiné požadavky, cíle a objem práce. Výsledné ceny jsou smluvní s ohledem na požadavky a potřeby klienta.

Ceny pro základní představu

110 Kč/NS – stylistická korektura češtiny

150 Kč/NS – základní korektura angličtiny

350 Kč/NS – překlady mezi angličtinou a češtinou

400 Kč/NS – copywriting

500 Kč/hod – kampaně

1 200 Kč/hod – konzultace

2 500 Kč/hod – školení

Reference vám ráda poskytnu osobně, případně můžete nahlédnout do výběrového přehledu.

Pojďme se setkat a pohovořit o možnostech spolupráce.

Orientační ceny jsou platné od 13. 4. 2020.