Orientační ceny

Každá spolupráce zahrnuje jiné požadavky, cíle a objem práce. Výsledné ceny jsou smluvní s ohledem na požadavky a potřeby klienta.

Orientační ceny

  • 110 Kč/NS – stylistická jazyková korektura
  • 370 Kč/NS – překlady mezi angličtinou a češtinou
  • 400 Kč/NS – copywriting
  • 2 100 Kč – tisková zpráva (zpracování podkladů, 2 korektury)
  • 2 500 Kč – distribuce tiskové zprávy do médií
  • 500 Kč/hod – propagační a komunikační kampaně
  • 1 000 Kč/hod – konzultace
  • 2 000 Kč/hod – tvorba strategického plánu
  • 2 500 Kč/hod – školení

Reference vám ráda poskytnu osobně, případně můžete nahlédnout do výběrového přehledu.

Pojďme se setkat a pohovořit o možnostech spolupráce.

Orientační ceny jsou platné od 1. 12. 2019.